BLI FLYGER!


                          Hos oss i Land Flyklubb kan du ta sportsflybevis!
                                                 Hvordan få flygebeviset:
Teoretisk opplæring:
For det første må man være klar for det. Teorien krever en del av hver elev og det er derfor viktig at man er motivert! Vi arrangerer støtteundervisning i teori til sportsflybeviset. Dette kurset avholdes som oftest på vinterhalvåret, og omfatter følgende fag:
  1. Lover og bestemmelser - luftens trafikkregler.
  2. Navigasjon - planlegging av en flytur.
  3. Meteorologi - værets betydning for flyging.
  4. Aerodynamikk - den grunnleggende flyteorien.
  5. Motor og propell - spesielt om motorer til mikrofly
  6. Preflight og sikkerhet - om flydeler og deres vedlikehold
  7. Instrumenter og utstyr - hva som kreves og hvordan de virker
  8. Airmanship og Operasjonelle prosedyrer
  9. Menneskelige ytelser og begrensninger
  10. Flytelefoni
En teoripakke med alle nødvendige bøker fåes kjøpt av www.pilotbutikken.no.

Legeerklæring:
En betingelse for å kunne fly alene (soloflyging), er at man har gjennomgått en legesjekk hos en vanlig lege. Et skjema lastes ned og tas med til legen for utfylling. En bekjent som kjenner deg godt skal deretter attestere på baksiden av denne at du ikke lider av epilepsi. Konvolutten skal senere sendes til Norsk Luftsportforbund sammen med søknaden for utstedelse av elevbevis. 
Fornyelse av legepapirene er for de under 40år hvert 5. år, de mellom 40 og 50 hvert 2. år, og de fra 50 og eldre hvert år.
Les mer om skjema for nedlasting her.
Elevbevis
Alle som skal ta opplæring i sportsflyging må skaffe seg et elevbevis. Dette utstedes av Norges Luftsportsforbund. Tlf 23 01 04 50.
Praktisk flyopplæring:
Den praktiske opplæringen kan starte så snart du har fått elevbeviset og er blitt medlem av Land Flyklubb og dermed også medlem av Norges Luftsportforbund (NLF).Vi har instruktører om kan foreta den praktiske opplæringen for rorkontroll sportsfly (3-akse, se forøvrig menyvalget "flyparken" for å se klubbens skolefly).

I begynnelsen er det en meget uvant følelse å styre et fly i alle tre plan. De første timene føler de fleste seg ganske hjelpeløse og synes det er altfor mange ting å tenke på på samme tid.
Etter en tids flyging er det den instinktive flyfølelsen som tar over finstyringen, og oppmerksomheten glir gradvis over på utsikten og hvor man flyr hen istedenfor på instrumentene og vingetuppene. Det er virkelig da den store gleden ved flygingen for alvor melder seg.
Dine flytimer noteres i din egen loggbok, som fås kjøpt av www.pilotbutikken.no. Denne boken følger med om man kjøper teoripakken som nevnt i starten her. Den praktiske skoling noteres på et eget opplæringsskjema (progresjonskort) og signeres av instruktøren etter hvert som du behersker den enkelte disiplin. På denne måten kan eleven selv følge med på sin egen utvikling, og hele tiden vite hvor langt en har kommet i opplæringen. Progresjonskortet får du av instruktøren.
Soloflyging
Etter et øvelsesprogram med instruktør som tar mellom 15 og 25 flytimer, og du viser at du er 100% fortrolig med flyet, er du klar til soloflyging. Etter vel overstått solo under oppsikt av instruktøren og dennes signatur i din flygetidsbok, kan nå fly alene i et begrenset geografisk område under instruktørens direkte kontroll etter avtale om fortsatte øvelser som skal trenes på. Betingelsen er at legesjekken og teoriprøvene er bestått. Ut over den elementære flygeundervisningen omfatter skoleprogrammet også sjekk av flyet, navigasjon, landing uten motor, steiling rett fram og under sving samt gjennomgang av flyets håndbok.
Fullt bevis
Etter minimum 30 timers flyging kan du gå opp til den endelige prøven (skill test) med kontrollant, der du skal vise at du kan planlegge og gjennomføre en lengre flytur til et område du ikke tidligere har fløyet til. Du kan etter bestått prøve og med sportsflybeviset i lomma fritt fly hvor du vil, og kan nå utforske landskapet og virkelig nyte flygingens gleder.
Passasjerutsjekk
Du ønsker kanskje noen å dele opplevelsen med etter hvert, og da blir neste skritt en passasjertillatelse. Etter totalt 50 timers flyging kan du ta passasjerutsjekk med instruktøren, der du skal vise at du kan tilrettelegge en flytur med en passasjer som er helt ukjent med hva dette innebærer. Etter bestått utsjekk får du lov å fly med passasjer i to-seter sportsfly. Passasjertillatelsen er kun gyldig når sportsflygeren har hatt minimum 5 start og landinger de siste 30 dager.
Pris
Prisen for sportsflybeviset varierer ut fra hvor fort man lærer. Ofte har dette sammenheng med alder. Vanligvis ligger prisen på mellom 35 000 og 45 000. Vi i Land Flyklubb har rabattordninger for alle under 25 år!
Alt dette kan gjøres hos oss, på Thomlevold flyplass. 
Ta kontakt for en hyggelig flyprat!
Kontaktinfo finner du på menyvalget "om oss"1 kommentar: