BLI FLYGER!


                          Hos oss i Land Flyklubb kan du ta mikroflysertifikat!
                                                 Hvordan få sertifikat:
Teoretisk opplæring:
Vi arrangerer støtteundervisning i teori til mikroflybeviset. Dette kurset avholdes på vinterhalvåret, og omfatter følgende fag:
  1. Lover og bestemmelser - luftens trafikkregler.
  2. Navigasjon - planlegging av en flytur.
  3. Meteorologi - værets betydning for flyging.
  4. Aerodynamikk - den grunnleggende flyteorien.
  5. Motor og propell - spesielt om motorer til mikrofly
  6. Preflight og sikkerhet - om flydeler og deres vedlikehold
  7. Instrumenter og utstyr - hva som kreves og hvordan de virker
  8. Airmanship og Operasjonelle prosedyrer
  9. Menneskelige ytelser og begrensninger (frivillig tilleggsfag)
  10. Flytelefoni (frivillig tilleggsfag, men anbefales sterkt for å kunne utnytte sertifikatet maksimalt)
En teoripakke med alle nødvendige bøker fåes kjøpt av www.pilotbutikken.no.

Legeerklæring:
En betingelse for å kunne fly alene (soloflyging), er at man har gjennomgått en legesjekk hos en vanlig lege. Et skjema lastes ned og tas med til legen for utfylling. En bekjent som kjenner deg godt skal deretter attestere på baksiden av denne at du ikke lider av epilepsi. Konvolutten skal senere sendes til Norsk Luftsportforbund sammen med søknaden for utstedelse av elevbevis. 
Fornyelse av legepapirene er for de under 40år hvert 5. år, de mellom 40 og 50 hvert 2. år, og de fra 50 og eldre hvert år.
Les mer om skjema for nedlasting her.
Elevbevis
Alle som skal ta opplæring i mikroflyging må skaffe seg et elevbevis. Dette utstedes av Norges Luftsportsforbund. Tlf 23 01 04 50.
Praktisk flyopplæring:
Den praktiske opplæringen kan starte så snart du har fått elevbeviset og er blitt medlem av Land Flyklubb og dermed også medlem av Norges Luftsportforbund (NLF).Vi har instruktører om kan foreta den praktiske opplæringen for rorkontroll mikrofly (3-akse, se forøvrig menyvalget "flyparken" for å se klubbens skolefly).

I begynnelsen er det en meget uvant følelse å styre et fly i alle tre plan. De første timene føler de fleste seg ganske hjelpeløse og synes det er altfor mange ting å tenke på på samme tid.
Etter en tids flyging er det den instinktive flyfølelsen som tar over finstyringen, og oppmerksomheten glir gradvis over på utsikten og hvor man flyr hen istedenfor på instrumentene og vingetuppene. Det er virkelig da den store gleden ved flygingen for alvor melder seg.
Dine flytimer noteres i din egen loggbok, som fås kjøpt av www.pilotbutikken.no. Denne boken følger med om man kjøper teoripakken som nevnt i starten her. Den praktiske skoling noteres på et eget opplæringsskjema (elevkort) og signeres av instruktøren etter hvert som du behersker den enkelte disiplin. På denne måten kan eleven selv følge med på sin egen utvikling, og hele tiden vite hvor langt en har kommet i opplæringen. Elevkortet får du av instruktøren.
Soloflyging
Etter et øvelsesprogram med instruktør som tar mellom 15 og 25 flytimer, og du viser at du er 100% fortrolig med flyet, er du klar til soloflyging. Etter vel overstått solo under oppsikt av instruktøren og dennes signatur i din flygetidsbok, kan nå fly alene i et begrenset geografisk område under instruktørens direkte kontroll etter avtale om fortsatte øvelser som skal trenes på. Betingelsen er at legesjekken og teoriprøvene er bestått. Ut over den elementære flygeundervisningen omfatter skoleprogrammet også sjekk av flyet, navigasjon, landing uten motor, steiling rett fram og under sving samt gjennomgang av flyets håndbok.
Fullt bevis
Etter minimum 25 totalt antall timers flyging kan du gå opp til den endelige prøven med hovedinstruktør eller skolesjef av instruktør klasse 1, der du skal vise at du kan planlegge og gjennomføre en lengre flytur til et område du ikke tidligere har fløyet til. Du kan etter bestått prøve og mikroflybeviset i lomma fritt fly hvor du vil, og kan nå utforske landskapet og virkelig nyte flygingens gleder.
Passasjerutsjekk
Du ønsker kanskje noen å dele opplevelsen med etter hvert, og da blir neste skritt en passasjertillatelse. Etter minimum 50 timers flyging kan du ta passasjerutsjekk med instruktøren, der du skal vise at du kan tilrettelegge en flytur med en passasjer som er helt ukjent med hva dette innebærer. Etter bestått utsjekk får du lov å fly ubegrenset med passasjer i to-seter mikrofly. Passasjertillatelsen er kun gyldig når mikroflygeren i løpet av de siste 90 dager har hatt en flytid på minimum 2 timer, og minimum 5 start og landinger de siste 30 dager.
Pris
Prisen for mikroflysertifikat varierer ut fra hvor fort man lærer. Vanligvis ligger prisen på mellom 30 000 og 40 000.
Alt dette kan gjøres hos oss, på Thomlevold flyplass. 
Ta kontakt for en hyggelig flyprat!
Kontaktinfo finner du på menyvalget "om oss"1 kommentar: