lørdag 26. januar 2013

To RV glis


Fornøyde og nybakte flyeiere på Tynset. LN-ABF ble hentet av Dag Endre Skjellerud og Haavard Holstad i dag. Flyet vil stå på Reinsvoll men vil nok sees endel på Thomlevold.

mandag 14. januar 2013

Temakvelder

Hold av den første tirsdagen i februar, mars og april. Da blir det temakvelder med undervisning i viktige emner. Undervisningen er lagt opp som støtte for eksamen i mikroflyteori i de ulike fagene. Dette skulle derfor passe bra, både for vordende piloter og for de alle som allerede har mange timer på baken. Deltagelse på minst en av kveldene godkjennes som deltagelse på klubbens sikkerhetsseminar.

Noter følgende datoer:

5. februar: Meteorologi (Vidar)
5. mars: Navigasjon (Haavard)
2. april: Lover og regler (Ola)

Sted: Våpensmia, Dokka.

Vel møtt!

Styremøte 1-13


Tilstede: Vidar Munkelien, Anders Dybdahl, Arild Borud og Haavard Holstad

Referat møte nr. 1. 2013: