onsdag 28. oktober 2015

Teoriundervisning til mikroflybevis fortsetter

Alle kvelder på Våpensmia, kl. 18.
Det er viktig at du har forberedt deg på fagene før kvelden. Vi tilbyr støtteundervisning, du må gjøre innsatsen.

10. nov.  Areodynamikk. (bok nr. 1)
24. nov.  Motor og propell. (bok nr. 2)
12. jan.   Lover og regler. (bok nr. 5 + mikroflyhåndboka)
26. jan.   Meteorologi. (bok nr. 3)
9.   feb.   Deleksamener                        
23. feb.   Instrumenter og utstyr. (bok nr. 2 + 1)
8.   mar.  Navigasjon. (bok nr. 4)
22. mar.  Sikkerhet & Airmaship. (bok nr. 9)
 5.  apr.   Teknisk sjekk og vedlikehold. (link  teknisk oppbygging )
19. apr.   Deleksamener.

Velkommen!

torsdag 8. oktober 2015

Bli FLYGER

Drømmer du om å kunne fly?
Vi starter støtteundervisning allerede i høst som vil lede fram til eksamener til våren.
Er du interessert å gjøre noe med det, ta kontakt med oss.
Vidar: tlf. 97785131
Kursstart 10 nov.