torsdag 30. mai 2013

Kjeller

I dag 30. mai 2013 innføres det nytt innflygingsmønster på Kjeller. Dette gjøres for å skille trafikken bedre slik at ut og innflygninger skjer på forskjellige steder og i ulike høyder. Økt sikkerhet med andre ord. Under ser du beskrivelsen, -så da er det bare å dra på tur!

tirsdag 7. mai 2013

Sikkerhetsseminar


Godt oppmøte på oppdateringsseminaret gjorde at vi tok hangaren i bruk. Teknisk vedlikehold, ny handlingsinstruks og egen risikoanalyse var tema.