onsdag 24. januar 2018

ÅRSMØTE
Styret innkaller med dette til årsmøte i Land Flyklubb søndag den 11. mars 2018 kl 15:00. I Våpensmia's lokaler på Dokka.
Saksliste blir lagt ut på klubbens hjemmeside og facebookside senest 1 uke før møtet. Om noen har saker som skal behandles må disse være styret i hende senest to uker før årsmøtet avholdes.


Gulbrand, formann.

søndag 21. januar 2018

Banen er brøytet i full bredde, men brøytekantene er til dels meget høye. Vær obs, spesielt med lavvingede fly!