lørdag 12. november 2016

Støtteundervisning i teorifagene til flygebevis, mikrofly.

Alle kvelder på Våpensmia, kl. 18.
Det er viktig at du har forberedt deg på fagene før kvelden. Vi tilbyr støtteundervisning, du må gjøre innsatsen.

22. nov.  Areodynamikk. (bok nr. 1)
6. des.  Motor og propell. (bok nr. 2)
17. jan.   Lover og regler. (bok nr. 5 + mikroflyhåndboka)
31. jan.   Meteorologi. (bok nr. 3)
7.   feb.   Deleksamener                         
22. feb.   Instrumenter og utstyr. (bok nr. 2 + 1)
7.   mar.  Navigasjon. (bok nr. 4)
14. mar.    Navigasjon praktiske øvelser.
28. mar.  Sikkerhet & Airmaship. (bok nr. 9)
18.  apr.  Teknisk sjekk og vedlikehold. (link  teknisk oppbygging)
25. apr.   Deleksamener.

Velkommen!