søndag 4. mars 2018

Sakliste for årsmøtetDet vises til innkallingen til årsmøte av 24. januar 2018.
Sted: Våpensmia, Dokka
Dato og tidspunkt: 11. mars 2018 kl 15:00
Sakliste
1. Åpning, godkjenne de stemmeberettigede.
2. Åpning, godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Åpning, velge dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsberetning 2017.
5. Behandle regnskap 2017.
6. Fastsette priser og gebyrer.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Behandle budsjett 2018.
9. Behandle organisasjonsplan.
10. Foreta valg.
Saksdokumenter er tilgjengelig ved henvendelse til undertegnede.
Vel møtt!
Mvh
Styret
Gulbrand Thomlevold, formann