lørdag 22. februar 2020

Årsmøte 2019

Styret innkaller med dette til årsmøte i Land Flyklubb søndag den 22. mars 2020 kl 17:00.
Årsmøtet avholdes hos Sulland Gjøvik. Adressen er Hadelandsvegen 1.
Saksliste blir lagt ut på klubbens hjemmeside og facebookside senest 1 uke før møtet. Om noen har saker som skal behandles må disse være styret i hende senest to uker før årsmøtet avholdes.