mandag 5. januar 2015

Årsmøte 2014

Styret inviterer til årsmøte 2014 den 15/2-2015, kl.1800 i Våpensmia's lokaler på Dokka.
Sakslisten er:
1. Åpning, godkjenne stemmeberettigede.
2. Åpning, godkjenne innkalling.
3. Åpning, velge dirigent.
4. Behandle årsmelding 2014.
5. Behandle regnskap 2014.
6. Behandle innkomne forslag.
7. Fastsette medlemskontigent.
8. Behandle budsjett 2015.
9. Behandle organisasjonsplan.
10. Valg.

Velmøtt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar