onsdag 4. februar 2015

Radiotelefonisertifkat

Å kunne kommunisere med annen lufttrafikk og flygekontrolltjenesten har stor betydning for flysikkerheten og avvikling av lufttrafikk. For å kunne fly i luftrom med krav om to-veis kommunikasjon kreves et sertifikat på at du har den kompetansen som må til. LFK vil også at du som bruker av LN-YAX har den kompetansen(!).

Vi vil kjøre en støtteundervisning for å få deg i gang der vi tar en kveld med teori og avhengig av antall deltaker en eller flere kvelder med praktiske øvelser.

Du må skaffe deg undervisningsmateriell selv gjennom Luftfartsskolen. 
Komplett pakke her:  http://trafikkflyger.no/shop/enkeltkurs/52-flytelefonikurs.html, eller hvis du har bok og CD fra før: http://trafikkflyger.no/shop/enkeltkurs/83-flytelefonikurs-umateriell.html.

Med disse pakkene vil Luftfartsskolen melde deg opp til eksamen når du har bestått alle prøvene som du må levere innen fristen (LFK har ingen myndighet til å melde dere opp til prøvene). Målet er at dere skal være påmeldt for eksamen på Starmoen i juni.

Se her for eksamens dato- og krav: http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/utdanning/article15729.ece. Her er ingen slingringsmonn, er man for sen så har toget gått.

Kursstart: 
3.mars kl. 18 på Våpensmia. Du må ha skaffet deg alt materiell til kursstart. Gjennomgang av boka.
17. mars kl. 18; praktiske øvelser, lagarbeid. 
7. april forts.
Påmelding til Vidar innen 24 feb.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar