lørdag 4. mars 2017

Navigasjon

På førstkommende tirsdag kjører vi navigasjon undervisning. Vi deler det i to bolker, første tirsdag blir den bakenforliggende og grunnleggende kunnskapen om faget.
Da står vi bedre rustet til å forstå neste runde der vi planlegger turer, med alt det innebærer. Ikke bar fra A til B men hva vi må forholde oss til av luftrom osv.
I mellomtiden gjør du deg kjent med ditt navigasjonshjelpemiddel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar